PMS kleuren

Bij drukwerk waarbij PMS kleuren gebruikt worden, dienen de PMS-kleurcodes in het document meegegeven te worden.